Advert
sandalye fabrikası karabük

Sayıştay'ın Karabük Üniversitesi Raporlarında Dikkat Çekenler!

Sayıştay'ın Karabük Üniversitesi Raporlarında Dikkat Çekenler!

Sayıştay'ın Karabük Üniversitesi Raporlarında Dikkat Çekenler!
Bu içerik 4374 kez okundu.
Advert

Karabük Üniversitesi'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait Sayıştay raporlarında ilginç tespitlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

Sayıştay denetçilerinin son iki yılda Karabük Üniversitesi'nin denetimleri sonucu özellikle muhasebe ve para işlemleri ile ilgili bir çok hata ve yanlışlığı tespit ettiği, tenkitlerde bulunduğu düzenledikleri raporlarda yer aldı.

İşte O Tespitler

 

Karabük Üniversitesi 2016 yılı işlemlerinde Üniversitenin var olan binalarında yapılan tadilat, onarım vb. işlerine ait 4.468.604,71 TL’nin hatalı olarak 630-Giderler hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İdare, bazı kiracılarla yaptığı sözleşmeler gereği 1 yıllık kira bedelini peşin olarak tahsil etmiştir. Burada, özellikle yıl içinde ve yılsonlarında peşin tahsil edilen gelirin bir kısmı ertesi yıla ait bir gelirdir. Fakat yapılan muhasebe kaydına göre, bütün gelir cari yıl geliri olarak hesaplarda gösterilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yapılan incelemelerde; net faiz geliri tutarının 600 Gelirler Hesabı ve Bütçe Gelirleri hesaplarına kaydedilmiş olduğu, tevkifat yapılan 79.080,48 TL'lik vergi tutarının ise 630 Giderler Hesabına borç 600 Gelirler hesabına brüt gelir itibariyle alacak kaydedilmediği dolayısıyla yukarıda değinilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak hatalı muhasebeleştirme işlemi yapıldığı tespit edilmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhasebe kayıtlarının incelenmesi neticesinde bu işlemlerin anılan mevzuat hükmüne aykırı olarak 102 Banka hesaplarının karşılıklı çalıştırılması yoluyla yapıldığı tespit edilmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversitenin akademik birimlerinden Sivil Havacılık Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun mevzuat gereğince kurulmasına ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasına rağmen öğrencisinin olmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği tespit edilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversitenin desteklemekte olduğu Bilimsel Araştırma Projelerinin ara ve sonuç raporlarının teslim edilmediği veya geç teslim edildiği görülmüştür.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 yılı kesin mizanına göre; 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının borç bakiyesi 730.776,05 TL iken, buna denk olması gereken 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabının alacak bakiyesi ise 465.168,79 TL olarak görünmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversite tarafından Döner Sermaye İşletmesine taahhüt edilen sermaye tutarının, 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yapılan incelemede, büyük onarım kapsamında yapılan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen harcama tutarlarının ilgili varlık hesabı ile aktifleştirilmesi gerekirken 630 Giderler Hesabı ile muhasebe kayıtlarına alındığı görülmüştür.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurumun maddi duran varlıklarına ilişkin olarak yapılan incelemede; kuruma tahsis edilen arsa ve araziler ile binalara ilişkin muhasebe kayıtlarının bilanço hesapları itibariyle yapılmadığı tespit edilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurum tarafından gerçekleştirilen taşınmaz ve işletme hakkı kiralamalarının mevzuata uygun şekilde muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversite bünyesinde istihdam edilen işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı ve ilgili hesaplara kaydedilmediği tespit edilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

104 Proje Özel Hesabına ilişkin döviz kur artış ve azalışlarının düzenli olarak muhasebeleştirilmediği, bundan dolayı yıl içerisinde hesapta bulunan dövizlerin TL karşılıklarının gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) özel hesaplarına ilişkin banka hesabının incelenmesi neticesinde; ihtiyaç fazlası nakit tutarların vadeli hesaplarda veya diğer yatırım araçlarında değerlendirilmeyerek faiz gelirlerinin arttırılmadığı tespit edilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu idaresi tarafından, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55., 56. ve 57‟nci maddeleri ile hüküm altına alınan “iç Kontrol Sistemi” kapsamında yapılması gereken çalışmalar, Üniversite üst yöneticisinin yayınladığı genelge ile başlatılmış ve 2009 yılında Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Ancak daha sonra revize edilen bu planda yer alan eylemlerin hâlihazırda tamamlanmadığı, Kamu iç Kontrol Standartları ve bu bağlamda iç Kontrol Sistemi ile Risk Yönetim bileşenlerinin tam olarak yapılandırılmadığı tespit edilmiştir.

karabük üniversitesi sayıştay raporları
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı