Advert
sandalye fabrikası karabük

Kardemir'de Öncelikli Alıma Düzenleme

Kardemir'de Öncelikli Alıma Düzenleme

Kardemir'de Öncelikli Alıma Düzenleme
Bu içerik 4285 kez okundu.
Advert

Uzunca bir süredir tartışmalara konu olan Kardemir'deki etkin hissedarların öncelikli alım hakkı ile ilgili Kardemir Yönetimi Kurulundan yeni düzenleme geldi. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), 22 Aralık Cuma günü resmi sitesinden yayımladığı karar ile Kardemir’in öncelikli mal alım hakkının yüzde 40’dan yüzde 30’a düşürüldüğünü açıkladı.

Kardemir tarafından KAP’ın resmi sitesinden yayımladığı karar şu şekildedir:

“19.08.2011 tarihinde duyurulan satış prosedürümüze göre, ürün bazında günlük üretimin % 40'ı oranında Kardemir ortaklarına uygulanan öncelikli mal alım hakkı,  2018 yılından itibaren diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla % 30'a düşürülmüştür.

Tüm müşterilerimize duyurulur."

İŞTE KARARIN ESKİ HALİ (19.08.2011)

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 YENİ SATIŞ PROSEDÜRÜ

Kardemir’in üretim programına göre ürün bazında yapılan, günlük toplam üretimin Kardemir

ihtiyaçları dışında kalan miktarın (ürün bazında günlük üretim) % 40’ı oranındaki miktar

Kardemir ortaklarına öncelikli mal alım hakkı olarak tanınır. Öncelikli mal alım hakkında

uyulacak esaslar aşağıda yer almaktadır.

- Eşit işlem ilkesi çerçevesinde, pay senedinin nevine ve imtiyazlı olup olmamasına

bakılmaksızın uygulama tüm ortaklara eşit şekilde uygulanacaktır.

- Bu haktan, Şirket paylarına, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre en az 3 ay süre ile

sahip ortaklar yararlanır. Öncelikli mal alım uygulamasının başlangıcında ilk 3 aylık

dilimde bu şart aranmayacaktır. Ürün tesliminin yapılabilmesi için pay sahipliğinin

devam ediyor olması şarttır. Ortaktan her ayın ilk işgününde ortaklığının devam

ettiğine dair bir beyan alınacaktır. Ayrıca ortağın elindeki senedi satıp satmadığı her

hafta Merkezi Kayıt Kuruluşundan Kardemir A.Ş. nin Mali İşler birimi kontrol edecek

ve Satış birimini bilgilendirecektir. Hisse senedi sahibi olan firma/şahıs, öncelik

hakkını ortağı olduğu tek bir şirkete de kullandırabilir. Ortağa bu hak kapsamındaki

ürün tesliminde, teslim tarihindeki pay oranı esas alınacaktır. Başvuru tarihindeki pay

oranının sermaye artırımı, birleşme, hisse devri, hisse satışı gibi nedenlerle teslim

tarihinde değişmiş olması, ortak açısından kazanılmış hak teşkil etmez. Senedini

satmış olan ortak sattığı tarihten itibaren öncelikli mal alma hakkından

yararlanamayacaktır. İş bu senedi satın almış yatırımcının da, eski hisse sahibinin

yapmış olduğu başvuruya ilişkin kazanılmış hakkı olmayacaktır. 3 aylık dönemsel

siparişleri herhangi bir nedenle Kardemir’in karşılayamaması halinde ortaklar

herhangi bir hak talep edemeyecektir. İlan edilen tonajlardan ne kadar sipariş kabul

edileceği Kardemir insiyatifindedir. Piyasa şartlarına göre oluşturulacak satış fiyat

listesine göre kabul edilecek tonajlar Kardemir tarafından belirlenecek ve her

müşterinin maksimum üç aylık talep ettiği miktar kadar olacaktır. Üç aylık periyotta

her fiyat listesi düzenlenmesinde toplam sipariş, müşterinin üç aylık dönem için

belirttiği tonajı geçemeyecektir.

- Kardemir öncelikli alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibariyle, yıllık üretim

programına göre, Ocak–Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık

dönemleri için geçerli olmak üzere yılda dört kere öncelikli alım hakkının kullanım

listesi oluşturulacaktır. Bu listenin oluşturulması için

Cari yıl Aralık ayının son haftası bir sonraki yılın Ocak-Mart ayı listesi için

başvuru prosedürünün başlatılması,

Nisan-Haziran dönemi listesi için de cari yılın Mart ayının son haftası başvuru

prosedürünün başlatılması

Temmuz-Eylül dönemi listesi için de cari yılın Haziran ayının son haftası

başvuru prosedürünün başlatılması

Ekim-Aralık dönemi listesi için de cari yılın Eylül ayının son haftası başvuru

prosedürünün başlatılması gerekmektedir.

- Başvuru ilanı Kardemir Web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda

yapılacaktır. Ortaklara tanınacak süre üç iş gününden az olamayacaktır. Bu süre

sonunda, başvuru yapan ortakların unvan/isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai

olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile bu listenin nihai

halinin yönetim kurulu faaliyet raporlarında yayımlanacağına ve genel kurulda

ortakların bilgisine sunulacağına ilişki bilgi yine Kardemir web sayfasında ve Kamuyu

Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulur.

- Öncelik hakkından faydalanmak için Şirkete başvuran ortaklar, Şirketin yıllık üretim

programı dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir teminatı

Şirkete başvuru sırasında, nakit ve/veya hazine bonosu, devlet tahvili, banka teminat

mektubu olarak teslim edeceklerdir. Söz konusu teminat ortakların 3 aylık süre

içerisinde almayı taahhüt ettikleri malın başvuru tarihindeki değerinin % 3’ü tutarında

olacaktır. Teslim sürecinde senedini satan veya başvuru yapıp fakat ürünü satın

almaktan vazgeçen, öncelikli alma şartlarını kaybeden ortağın/kişinin teminatı hiçbir

ilana, ihbara, mahkeme kararına gerek kalmaksızın Şirkete gelir olarak kaydedilecektir

ve söz konusu ortağın bir yıl süre ile öncelikli alım için başvuru hakkı olmayacaktır.

- Bu hakkı kullanacak ortaklara maddi herhangi bir menfaat veya ayrıcalık

tanınmayacak, mal satımında farklı bir fiyat ve vade uygulanmayacak, Sermaye

Piyasası Kanunu 15/6 hükmü çerçevesinde emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat,

ücret, bedel, vade gibi örtülü işlemlere sebebiyet verilmeyecektir. Bu haktan

yararlanacak olanlara Kardemir Genel Satış Şartları aynen uygulanacaktır.

- Tüm müşterilerin kestirdiği siparişler en erken bir sonraki gün dağıtımına dahil

edilecektir.

- Öncelikli mal alma hakkı olan firmaların siparişleri, siparişin kesildiği günkü (Kardemir

hesaplarına ödemenin yapıldığı gün) üretimin Şirket ihtiyacı dışında kalan miktarın %

40’lık kısmından hisse senedine tekabül eden oranda mal verilmeye başlanarak

karşılanacaktır. Öncelikli mal alanlar % 60 lık kısımdan da Şirketin genel satış esasları

dâhilinde mal alabilecektir. % 60’lık kısımdan karşılanacak yeni siparişler için

dağıtımın yapılacağı günkü bakiye sipariş miktarına göre oransal olarak talepler

karşılanacaktır. Bu mal teslim metodu dönemsel olarak devam edecek ve dağıtım

yukarıdaki şartlarda ve günlük üretime göre yapılacaktır.

- Öncelik hakkından faydalanan ortakların ticaret unvanı, adı soyadı, aldıkları tutarlar

ve birim fiyatları, ilk başvuru sonucunda açıklanan liste ile varsa farklar sermaye

piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında yer

alır ve olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

- Öncelikli mal uygulaması satış prosedürüne göre mal teslimine, mevcut eski siparişler

bitirildikten sonra başlanacaktır. Yeni sipariş alındığı takdirde mal dağıtımı, eski

mevcut siparişler bitinceye kadar eski usulle yapılacaktır.

- Bu uygulamanın mevzuata uygunluğunu takip görevi Kardemir Yönetim Kurulu, Genel

Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Satış birimi yönetim ekibine aittir.

Kardemir KAP kardemir öncelikli alım Kamuyu Aydınlatma Platformu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı