Advert
sandalye fabrikası karabük

Defterdar Koçaş'tan Radar Cezası İcra Takibine Açıklama

Karabük Defterdarı Osman Koçaş "FETÖ'cülerin Radar Tuzağı İddia edilen Trafik Cezalarına Vergi Dairesinden İcra İhtarı" haberimize yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.

Defterdar Koçaş'tan Radar Cezası İcra Takibine Açıklama
Bu içerik 1617 kez okundu.
Advert

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan, yüzbinlerce araç sahibinin şikayetlerine konu Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) cezalarının iptal edileceği açıklanmasına rağmen yılın son ayında sürücülere icra ihtarnameleri yağmasını 1 Ocak 2017 Pazartesi tarihinde haberimizde konu olmuş ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Haberimizin ardından AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin duyarsız kalmayarak vatandaşların mağduriyetiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Konu ile ilgili en yetkili ağızlardan birisi olan Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Karabük Derin Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Koçaş; "İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması neticesinde idari para cezalarının takip edilebilir aşamaya gelmesi, idari para cezasının kesinleşmesidir. Bu minvalde, bahse konu idari para cezalarının dava konusu yapılmış ve henüz kararın verilmemiş olması halinde, bu durumun tevsiki ile idari yaptırım kararı kesinleşmeyecek ve idari takip işlemleri başlamayacaktır." dedi.

Defterdar Koçaş kabahatlar kanununa atıfta bulunarak açıklamasının devamında sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 442 SERİ NOLU TAHSİLAT GENEL TEBİLİĞİ İLE GEREKLİ DÜZENLEMELERE YER VERİLMİŞTİR.

Buna göre;

5326 sayılı Kanuna göre cezalandırılması öngörülen fiillerin tespitini ve ceza verilmesini gerçekleştiren kamu tüzel kişileri ile bunların organlarının, haksızlığı tespit etme ve ceza verme yetkileri kanunlardan kaynaklanmaktadır.

 Devlet Tüzel Kişiliğini oluşturan kamu idareleri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri Devlet Tüzel Kişiliğini oluşturur ve görev alanlarında ceza verme yetkileri vardır.

İdari yaptırım kararında, idari para cezasının ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu (mercii ve süresi), indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

İdari yaptırım kararlarına; kararın ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu  hükümlerine göre tebliğ edilmesi halinde de idarede kalan nüshalara tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır.

İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre kararın kesinleşme tarihine de yer verilecektir.

Anılan Tebliğ İle İdari Para Cezalarının Kesinleşmesine İlişkin Aşağıdaki Düzenlemelere Yer Verilmiştir.

Kabahatler Kanununun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında "Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için, bu cezalara ilişkin idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi gerekmektedir.

İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması neticesinde idari para cezalarının takip edilebilir aşamaya gelmesi, idari para cezasının kesinleşmesidir.

Bu minvalde, bahse konu idari para cezalarının dava konusu yapılmış ve henüz kararın verilmemiş olması halinde, bu durumun tevsiki ile idari yaptırım kararı kesinleşmeyecek ve idari takip işlemleri başlamayacaktır."

osman koçaş mehmet ali şahin radar cezaları
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı