Güleç Sevgi Evleri Yaşatma ve Koruma Derneği KHK İle Kapatıldı

Güleç Sevgi Evleri Yaşatma ve Koruma Derneği KHK İle Kapatıldı

KAMPANYA - 2017-12-24 13:49:19

Resmi Gazetede yayımlanan 695 sayılı KHK ile 7 tane dernek kapatıldı.Kapatılan dernekler arasında Karabük'ten iki tane dernek bulunuyor. Güleç Sevgi Evleri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği.

Resmi gazetenin 24 Aralık 2017 (bugün) tarihli sayısında yayımlanan kararın kurum ve kuruluşlara ilişkin 4. maddesinde;

"MADDE 4 ‒ (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (4) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır." denilmektedir.

Özellikle Güleç sevgi evleri koruma ve yaşatma derneği ile ilgili geçmiş aylarda faaliyetlerinin geçici süreliğine askıya alındığına dair bilgiler yer almış ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Kapatılma kararının ardından şimdi bazı sorular zihinleri kurcalamaya başladı

1- Bu derneklerde kapatma kararının gerekçesi olarak belirtilen "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan" hangi faaliyetlerde bulunulmuştur?

2- Bu derneklerde kuruluşundan bu yana kimler görev almış ve kimler bu dernekleri maddi manevi desteklemiştir?

3- Bu derneklerde görev alan ya da maddi manevi destek verenlerden hangi kişiler kapatılma gerekçesi olan "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan" hangi faaliyetlerde bulunmuşlar ve hangi yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı vardır?

4- Şu ana kadar herhangi bir adli işlem yapılmış mıdır?

5- Bu karar ile birlikte adli işlem yapılacak mı?

 

Günün Diğer Haberleri