Karabük Derin Haber

Ekonomi Bakanlığı Tedbirleri Kaldırdı Çin Mallarından Korunmayacağız

Ekonomi Bakanlığı Tedbirleri Kaldırdı Çin Mallarından Korunmayacağız
4.957 okundu
22 Şubat 2017 - 22:54

Bütün Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de nerede ise istila eden Çin mallarının ucuzluğu ve kalitesizliği nedeniyle yıllardır eleştiri konusu olmuş ve özellike yerli sanayiinin rekabet açısından en büyük engelleyicisi olmuştu.

Kalitesiz, ucuz ve haksız rekabete karşı ülkemizde geçmiş yıllarda biraz daha fazla koruma önlemleri alınmıştı.

Bu önlemlerden birisi de 2003 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan “Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu yönetmelik ülke yararının gerektirdiği durumlarda, Çin menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması halinde ya da Çin veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir ülke tarafından, söz konusu malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması, bu tehdidi oluşturması halinde korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyordu.

İşte bu yönetmelik 21 şubatta resmi gazetede yayımlanan bir yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı’nca yürürlükten kaldırıldı.

İşte tebliğ;

21 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29986

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA

KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Karabük Derin Haber Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır. Karabük'de Doğru Haberin Adresi.