KARABÜK
Giriş Tarihi : 03-01-2019 12:29   Güncelleme : 03-01-2019 12:29

Yuh Bu Kadar Vergi Mi Ödüyoruz?

Türkiye'de toplanan sayısız vergi vatandaşı hayrete düşürüyor.

Yuh Bu Kadar Vergi Mi Ödüyoruz?

Türkiye'de toplanan sayısız vergi vatandaşı hayrete düşürüyor.

Türkiye’de toplam vergilerin yüzde 65’ini dolaylı, yüzde 35’ini de dolaysız olarak ödüyoruz. Dolaysız vergi, stopaj, ücretlerden ve faiz gelirlerinden alınan gelir vergisi gibi yollarla tahsil edilen vergi. Dolaylı vergi ise, fiyatın içinde olan vergidir. Sosyal güvenlik primleri buna dahil değildir.

Bilindiği üzere ülke içerisinde attığımız evsel atıkdan tutun daha nice benzer durumdan vergi alınır oldu. Sayısı yüzleri hatta binleri geçen bu vergiler vatadandaşa “yuh!” dedirtti. İşçisinden, çiftciye ve emekliye varana kadar cebimizden çıkan vergileri liste liste sizlerle paylaşıyoruz.

Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.

 • Gelir vergisi
 • Kurumlar vergisi

Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir.

 • Katma değer vergisi (KDV)
 • Muamele ve satış vergileri
 • Kısmi istihlak vergileri
 • Harcamalara dayalı gelir vergisi
 • Gümrük Vergileri
 • Özel tüketim vergisi (ÖTV)
 • Özel iletişim vergisi (ÖİV)

Servetle ya da servet transferi üzerinden vergiler: Menkul ve gayrı menkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek ; Veraset, intikal, Motorlu taşıt vergisi gibi.

 • Genel servet vergisi
 • Emlak ve kısmi servet vergileri
 • Sermaye vergisi
 • Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri

Tam liste Türkiye’de toplanan vergiler listesi;

 •  0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
 • 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
 • 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
 • 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
 • 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
 • 0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
 • 0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
 • 0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
 • 0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
 • 0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
 • 0015 Gerçek usulde katma değer vergisi
 • 0017 Götürü usulde katma değer vergisi
 • 0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
 • 0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • 0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • 0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
 • 0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
 • 0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
 • 0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
 • 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
 • 0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
 • 0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
 • 0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
 • 0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
 • 0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
 • 0051 DİĞER ÜCRETLER
 • 0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
 • 0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
 • 0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
 • 0060 MÜLGA MADEN FONU
 • 0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
 • 0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
 • 0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
 • 0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
 • 0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
 • 0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
 • 0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
 • 1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
 • 1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
 • 1020 FON PAYI
 • 1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
 • 1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
 • 1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
 • 1030 PİŞMANLIK ZAMMI
 • 1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
 • 1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
 • 1042 E.KATKI PAYI
 • 1043 Özel işlem vergisi
 • 1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
 • 1047 Damga vergisi
 • 1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
 • 1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
 • 1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
 • 1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
 • 1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
 • 1084 GECİKME FAİZİ
 • 1085 PARA CEZASI FAİZİ
 • 1086 GECİKME ZAMMI
 • 1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
 • 1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
 • 1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
 • 1090 KANUNİ FAİZ
 • 1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
 • 1092 HESAPLANAN FAİZ
 • 1093 6111 KATSAYI TUTARI
 • 1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
 • 1096 KONUT FONU
 • 3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
 • 3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
 • 3073 USULSÜZLÜK CEZASI
 • 3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
 • 3076 KUSUR CEZASI
 • 3077 AĞIR KUSUR CEZASI
 • 3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
 • 3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
 • 3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
 • 4001 EK GELİR VERGİSİ
 • 4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
 • 4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
 • 4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
 • 4006 FAİZ VERGİSİ
 • 4007 EK EMLAK VERGİSİ
 • 4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
 • 4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
 • 4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
 • 4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
 • 4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
 • 4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
 • 4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
 • 4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
 • 4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
 • 4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
 • 4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
 • 4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
 • 4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 • 4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
 • 4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
 • 4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
 • 4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
 • 4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
 • 4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
 • 4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
 • 4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
 • 4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
 • 4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
 • 4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
 • 4050 TEKEL SAFİ HASILAT
 • 4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
 • 4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
 • 4063 NOTER HARÇLARI
 • 4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
 • 4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
 • 4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
 • 4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
 • 4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
 • 4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
 • 4078 NET AKTİF VERGİSİ
 • 4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
 • 4080 Özel iletişim vergisi
 • 4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
 • 4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
 • 4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
 • 4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
 • 4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
 • 4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
 • 4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
 • 4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
 • 4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
 • 4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
 • 4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
 • 4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
 • 4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
 • 4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
 • 4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
 • 4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
 • 4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
 • 4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
 • 4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
 • 4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
 • 4201 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • 4203 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
 • 4204 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
 • 4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
 • 4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
 • 4207 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
 • 4208 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
 • 4210 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • 4211 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • 4215 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
 • 4216 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
 • 4217 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
 • 4218 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI
 • 4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
 • 4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
 • 4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
 • 5030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
 • 5228 5228 TECİLLİ TAHSİLAT
 • 5569 5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
 • 5766 5766 KANUNA İSTİNADEN TECİL
 • 6100 6111 MADDE 2/1 Kesinleşmiş alacaklar
 • 6101 6111 MADDE 2/3 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi)
 • 6102 6111 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka bazında)
 • 6103 6111 MADDE 2/1Ç Kesinleşmiş alacaklar (Özel tahakkuklar)
 • 6104 6111 Geçici Madde 3 /2 5811 Sayılı Kanun
 • 6105 6111 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları
 • 6106 6111 MADDE 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
 • 6107 6111 MADDE 5 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar
 • 6183 6183 TECİLLİ TAHSİLAT
 • 9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
 • 9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
 • 9002 NÜFUS PARA CEZASI
 • 9003 SEÇİM PARA CEZASI
 • 9004 ASKERLİK PARA CEZASI
 • 9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
 • 9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
 • 9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
 • 9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
 • 9009 TURİZM PARA CEZASI
 • 9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
 • 9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
 • 9012 ESNAF S.HARÇ
 • 9013 Gümrük vergisi
 • 9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
 • 9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
 • 9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
 • 9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
 • 9018 YILLIK TONAJ HARCI
 • 9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
 • 9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
 • 9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • 9022 KUR FARKI HESABI
 • 9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
 • 9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
 • 9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
 • 9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
 • 9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
 • 9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
 • 9029 DİPLOMA HARCI
 • 9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 • 9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
 • 9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
 • 9033 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
 • 9034 Motorlu taşıtlar vergisi
 • 9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
 • 9036 YİYECEK BEDELLERİ
 • 9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
 • 9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
 • 9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
 • 9040 MERA FONU
 • 9041 MERA FONU PARA CEZASI
 • 9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
 • 9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
 • 9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
 • 9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
 • 9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
 • 9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
 • 9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
 • 9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
 • 9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
 • 9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
 • 9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
 • 9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
 • 9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
 • 9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
 • 9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
 • 9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
 • 9059 TİCARET SİCİL HARCI
 • 9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
 • 9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
 • 9062 TAPU HARÇLARI
 • 9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
 • 9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
 • 9065 TRAFİK HARÇLARI
 • 9066 YARGI HARÇLARI
 • 9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
 • 9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
 • 9069 DİĞER HARÇLAR
 • 9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
 • 9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
 • 9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
 • 9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
 • 9074 ŞEKER FİYAT FARKI
 • 9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
 • 9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
 • 9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
 • 9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
 • 9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
 • 9080 DİĞER PARA CEZALARI
 • 9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
 • 9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
 • 9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
 • 9084 İSTİHSAL VERGİSİ
 • 9085 TRAFİK CEZALARI
 • 9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
 • 9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
 • 9088 ÇIRAKLIK FONU
 • 9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
 • 9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
 • 9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
 • 9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
 • 9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
 • 9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
 • 9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
 • 9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
 • 9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
 • 9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
 • 9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
 • 9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
 • 9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
 • 9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
 • 9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
 • 9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
 • 9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
 • 9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 • 9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
 • 9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
 • 9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
 • 9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
 • 9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
 • 9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
 • 9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
 • 9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
 • 9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
 • 9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
 • 9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
 • 9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
 • 9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
 • 9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
 • 9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
 • 9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
 • 9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
 • 9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
 • 9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
 • 9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
 • 9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
 • 9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
 • 9132 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
 • 9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
 • 9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
 • 9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
 • 9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
 • 9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
 • 9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
 • 9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
 • 9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
 • 9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
 • 9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
 • 9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
 • 9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
 • 9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
 • 9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
 • 9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
 • 9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
 • 9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
 • 9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
 • 9154 K?ML?K ADRES PAYLA?IM S?STEM?NDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
 • 9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
 • 9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
 • 9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
 • 9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
 • 9162 KADASTRO HARÇLARI
 • 9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
 • 9166 KARAR VE İLAM HARCI
 • 9169 MADEN RUHSAT HARCI
 • 9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
 • 9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
 • 9172 ASKER? KANT?N VE SOSYAL TES?SLERDE VER?LEN AÇI?IN GER? ALINMASI
 • 9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
 • 9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
 • 9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
 • 9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
 • 9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi
 • 9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
 • 9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
 • 9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
 • 9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
 • 9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
 • 9203 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
 • 9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
 • 9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
 • 9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN ˜İ.P.C
 • 9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
 • 9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
 • 9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
 • 9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
 • 9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
 • 9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
 • 9309 TURİZM PARA CEZASI
 • 9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
 • 9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
 • 9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
 • 9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
 • 9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
 • 9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.’LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
 • 9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Galatasaray 69 34
 • 2 Medipol Başakşehir 67 34
 • 3 Beşiktaş 65 34
 • 4 Trabzonspor 63 34
 • 5 Yeni Malatyaspor 47 34
 • 6 Fenerbahçe 46 34
 • 7 Antalyaspor 45 34
 • 8 Atiker Konyaspor 44 34
 • 9 Alanyaspor 44 34
 • 10 Kayserispor 41 34
 • 11 Çaykur Rizespor 41 34
 • 12 Sivasspor 41 34
 • 13 MKE Ankaragücü 40 34
 • 14 Kasımpaşa 39 34
 • 15 Göztepe 38 34
 • 16 Bursaspor 37 34
 • 17 BB Erzurumspor 35 34
 • 18 Akhisarspor 27 34
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Survivor'da Sigara içerken Kameralara Yakalandı !
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Survivor'da Sigara içerken Kameralara Yakalandı !
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA