SİZİN ÇOCUĞUNUZ DA OKUMAYI İSTEMİYOR, OKURKEN DİKKATİNİ TOPLAMAKTA ZORLANIYOR MU? Akıcı olmayan okuma bir sorundur. Bu sorun geçmiş dönemde kazandığı yanlış okuma alışkanlığıyla alakalıdır. Bu sorunun çözümü yanlış okuma alışkanlığını ortadan kaldırarak yeni bir okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çözüm için neler yapabiliriz? DMP(  Disleksi Müdahale Programı) ile okuyabilir. Disgrafya ile yazabilir. Check- up ile odaklanabiliriz. DMP (DİSKLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI) NEDİR? Disleksi; normal ve ya normalüstü zekaya rağmen, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Disleksinin temelinde; sesi fark etmeçözümlemeotomatik patern sorunları ve işitsel kısa süreli bellek sorunları yer almaktadır. Disleksi Müdahale Programı bu farklılık alanlarında, uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır. Disleksi Müdahale Programı  Çözümleme stratejisine dayalı bir çalışma sistematiğidir. Cümle, kelime, uyak, hece, ses çözümlemesine dayalı etkinlikleri bağımsız ve akıcı bir şekilde gerçekleştiren birey sürecin sonunda ortografi oluşturma becerisi kazanır. Disleksi Müdahale Programı dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;
  • Görsel İşlemleme,  Çocuklar metni okurken, yazım hatalarını bulurken, bir matematik problemi çözerken veya bir model yaparken, görsel işlemleme becerilerini kullanırlar.
  • Otomatik Patern, Otomatik Patern uygulamasındaki en temel esas; nesneler, harfler, sayılar ve renklerin olabildiğince hızlı fakat doğru bir şekilde ifade edilmesi gerekliliğidir. Otomatik Patern uyaranlarının, Otomatik Patern testlerinin özellikle dislektik bireylerin eğitimi alanında önemli bir yer edinmesi büyük ölçüde onun okuma ve işitsel kısa süreli bellek kapasitesi ile olan güçlü ilişkisine bağlıdır.
  • Kısa Süreli Bellek, Dislektik bireylerdedaha çok kısa süreli bellek sorunları görülür. Kısa süreli işitsel -görsel bellek sorunları genellikle birlikte ortaya çıkar. Alanda yapılan birçok çalışma dislektik bireylerin kısa süreli bellek işlevlerinin normal örnekleme göre daha düşük olduğuna işaret etmektedir.
  • Fonolojik Farkındalıktır. Fonolojik farkındalık harf ve harfin işleyişi arasındaki ilişkiyi anlamak için ön koşul niteliğinde olan sözlü dil becerisidir.

Editör: Haber Merkezi