Karabük’te istihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantı; İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” ile “İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu sunumların yapılmasıyla başladı.

Toplantıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, özellikle işyerlerinde yaptıkları staj çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasının oldukça önemli olduğunun altı çizildi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması, nitelikli işgücü yetiştirmek, işsizlik oranını azaltmak, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdama katılımlarını artırmak amacıyla yapılacak örnek çalışmalarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususları görüşülerek; yapılacak çalışmalara ve kurumlar ile işyerleri arasında koordinasyona ehemmiyet gösterilmesinin önemi vurgulandı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ve alınan kararların kurul üyeleri tarafından onaylanması ile sona erdi.

Editör: Haber Merkezi