Karabük Valiliği, İçişleri Bakanlığının "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında orman yangınlarına karşı önlemler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, doğal zenginliklerin başında gelen ormanların yangın karşı korunması amacıyla mevsimsel veya insani faktörlere dayalı o k orman yangınlarının artabileceği, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı o k orman yangınlarında artışa neden olacağı değerlendirilerek, gerekli önlemlerin alınması amacıyla “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, Karabük merkez ve Ovacık ilçeleri sınırlan içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (Özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerler hazırlanan haritanın belirtildiği ifade edildi. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında, merkez ilçe Saitler köyü sınırlarında bulunan Aladağ Mesire Yeri, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında, Karabük-Ankara Devlet Karayolu 21. kilometresinde bulunan Hanköy Şehitliği Mesire Yeri, Ovacık ilçesine bağlı Küçüksu köyü sınırlarında bulunan Karagöl Mesire Yeri, Karabük-Ovacık Devlet Karayolu 48. kilometresinde bulunan Keklik Deresi Mesire Yeri, Karabük Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan merkez ilçe sınırlarında bulunan Çamlık Tabiat Parkı dışında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "1. maddede belirtilmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri valilik kanalı ile mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması,Orman Kanununun 76'ncı maddesinde yer alan 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri o k belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecektir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kayıtlı avcı ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda bilgilendirilmesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca kontrol edilmesi, 1. maddede yer alan Orman İçi Dinlenme Yerlerinde 31.10.2020 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'dan sonra müsaade edilmemesi, kontrollerin Orman İşletme Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılması, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, kontrollerin Orman İşletme Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılması, ormanlık alan yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi, kontrollerin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılması, Ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar ve görevliler dışında ormanlık alan girişlerin 30.09.2020 tarihine kadar yasaklanması, mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kural ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilam veya broşür dağıtımı, Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi, valilik kanalı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kullanılacak görseller, anonslar ve benzeri araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması, genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılmasının sağlanması, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin Orman İşletme Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılması, valilik kanalı ile ormanlık alanların civarındaki yerlerde, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini köy muhtarlıklarına bildirilmesi, ayrıca İl Müftülüğünce konunun cuma namazı hutbelerinde ve köy camilerinden yapacakları anonslar ile köylü vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, tüm kamu kurum ve kuruluşları resmi sosyal iletişim araçlarında, vatandaşlarımızın orman yangınlarının önlenmesi konusunda hassasiyetlerini arttırıcı paylaşımların yapılmasının sağlanması, kuruluşu gereği ateşli pikniğe izin verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde kalan alanlar ile Orman Genel Müdürlüğü uhdesinde kalan mesire alanları Valilik ve ilgili kurumların web sitelerinde yayımlanarak ilan edilmesi, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması, kararlan komisyonumuzca alınmıştır."