Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mustafa Antepoğlu İlkokulu’nda "Dilimizin Zenginlikleri” Projesi çerçevesinde sergi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 1 Kasım 2023 tarihinde tanıtımı yapılan proje ile okul öncesi öğrencilerinde "Kültürel Öğe İçeriklerinin Hatırlanması", ilkokul öğrencilerinde "Deyimler ve Atasözleri Okumaları" çerçevesinde Mustafa Antepoğlu İlkokulu’nda öğrenciler etkinlik ve faaliyetlerine yönelik sergi düzenledi.

Proje çerçevesinde yapılan yarışmaları tek tek inceleyen, proje faaliyetleri kapsamında öğrencilerle yapılan eğitimlere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, Okul Müdürü Vedat Öztürk ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Odabaşoğlu, yaptığı açıklamada, okullarda öğretmen ve idareciler eliyle Bakanlığın ve yerel projelerde özveriyle görev alan, okullarını bir adım öne çıkaran tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

İçinde bulundukları bilgi ve bilişim döneminde yapılan çalışmaların ve etkinliklerin öğrencilerin öğrenmeleri, bilgi ve deneyim sahi olmaları hususunda en etkili bilgi edinme yöntemi olduğunu aktaran Odabaşoğlu, “Bu proje için gösterdiğiniz heyecan ve özveriniz dilimizin zenginliklerini tanıma, kültür taşıyıcısı olan kelimelerimizle buluşma, buna bağlı olarak dili iyi kullanma ve düşünce dünyamızın gelişimini sağlamak açısından önem taşımaktadır. Gelecekte de bu tür etkinliklere katılımınızın devam etmesi kültürel mirasımızın yaşatılmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Projenin Türkçe’nin ne kadar da zengin ve kadim bir dil olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Odabaşoğlu, "Dilimizin Zenginlikleri Projesinde Kasım ayında ‘Sözlük Tasarımı’ yarışması, Aralık ayında ise ‘Cümle-Afiş’ yarışmalarını ilçe genelinde tüm okullarımızın katılımla düzenledik. Ocak ayı yarışmalarımız ilkokul ve ortaokullarda 'Dede Korkut Hikayelerinden Hareketle Yeni Bir Hikaye Yazma', liselerde ise Divanu Lügati't-Türk Okumaları çerçevesinde ‘Deneme Yazma' yarışması oldu. Yine Bakanlığımız proje takvimi doğrultusunda yıl sonuna kadar projeye yönelik çalışmalarımız tüm okullarımızda devam edecektir" diye konuştu.

Editör: Eda Dorucan