BİR REKTÖR POLAT GELDİ GEÇTİ BU MEMLEKETTEN

Kimi insanlar vardır varlığı kadar yokluğu da fark edilmez. Kimi insan vardır yaşadığı şehrin hayatına damgasını vurur gider.

İşte böyle bir insan geldi geçti bu memleketten. Tam da geçemedi! Dünür oldu geçti desek taşın gediği olmuş olur.

Tavırları, görüşleri, sözleri, cemiyet hayatı ile ilişkileri, yönetim tarzı alışılmışın dışında bir insandı.

Karabük Üniversitesini 8 yıl yönetti. Asla davul boynumda, tokmak siyasette dedirtmedi.

Bazı Siyasilerin kolayca yapılıverir zannettiği whatsapp taleplerine zaman zaman sadece gülümsedi.

Çoğu kişiye göre aykırı idi. Aksi idi. Söz dinlemez idi. Halden anlamaz idi. Hatta huysuz idi.

Tarikatçı dendi, cemaatçi dendi, üniversiteye Afrikalıları doldurdu dendi. Kendi eş dost ve tanıdıklarını doldurdu dendi. Liyakati dikkate almadı dendi. O kadar çok şey dendi ki!

Ama onun bildiği doğruları vardı ve o doğrulardan kolay kolay vazgeçmedi. Nerede ise hiç taviz vermedi. Çoğu eleştirilere kulaklarını tıkayıp bildiği yolda yönetmeye devam etti.

Hakkında dosya var dendi. Soruşturma açıldı dendi. Görevden alındı alınıyor dendi. Ama son güne kadar görevinin başında devam etti.

Nihayetinde sevabı ile, günahı ile Karabük Üniversitesi’ne ve Karabük’e damgasını vurdu geçti.

Görevi başında iken, annesini kaybetti, babasını kaybetti.

Hiç kimse de demedi ki, bunca eleştiriye rağmen Cumhurbaşkanı neden ikinci kez atadı! Neden son güne kadar görevinde tuttu?

Belki çoğumuz Afrikalı öğrenciler üzerinden hem de kıyasıya eleştirdik.

Madalyonun arkasını çevirip bakmak aklımıza gelmedi. Hükümetin son yıllardaki Afrika açılımının elbette ki sadece ticari boyutu olamazdı. Bir de kültürel boyutu olması lazımdı. İşte o kültürel boyutlardan en önemlisi gelecekte ülkelerinde karar merciinde olacak öğrencileri eğitirken bir yandan da kültürel etkileşimi sağlamaktı. Yani aslında Rektör Polat tam da hükümetin politikalarını yürüttü. Bazen devlet her şeyi açık dillendirmez. Belki de Karabük Üniversitesi devletin Afrikalı öğrenciler ile ilgili bir projesi idi.

Öyle ya da böyle Karabük Üniversitesini tanıtmak için 8 yılda nerede ise dünyayı geziverdi.

Günü geldi sade ve sessizce görevinden ayrılıp bence çok konuşulacak anıları ile Üniversitesini ve kenti bırakıp gitti.

Dediğim gibi bu memleketten,hoş bir seda bırakıp, bir Rektör Polat geldi geçti. 

Editör: Sait Alıcı