Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenesi için bildirim verilmesi gerektiğini duyurdu. 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanuna göre, ölçü ve tartı aletlerinin 2 yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama işlemleri için bildirim verme süreci başlamıştır.

Ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik teraziler, pazar yerlerinde kullanılan elektronik (barkodsuz çıktı verebilme özelliği olmayan), ibreli teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan teraziler kullanılabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır.

Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu almadan tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Ruhsat Denetim Müdürlüğü ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Birimine müracaat edilmek zorundadır.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar belediyeye, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Bu önlemler, alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2024 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Muayene İçin Yapılacak İşlemler

Esnaf, kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin damga yılı 2022 olanları için 2 Ocak – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Belediyenin Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermek zorundadır. Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası ve markası bilinmek zorundadır. Beyan edilen ölçü ve tartı aletleri, ölçüler ayar birimince belirtilen gün ve zamanda randevu alınarak muayene ve damgalama işlemi için getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 29 Şubat 2024 tarihine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir.

Cezai İşlemler

Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaflar hakkında 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince para cezası uygulanacak olup, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun emre aykırılık hükümlerine istinaden de para cezası ile birlikte ölçü tartı aletlerine el konularak kamu mülkiyetine geçirilecektir. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf için Türk Ceza Kanunu hükümlerince hapis cezası yaptırımları da bulunmaktadır.