Kardemir'in KAP'ta yayınlanan Genel Kurul kararında Haziran ayında yönetim kurulu kararı ile atanan Başkan İsmail Demir'in genel kurul onayına sunulmaması şaşkınlık yarattı.

Şirketin 3 yılda bir yapılan seçimli genel kurulu 23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirecek. Kardemir tarafından KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformunda) yapılan açıklamada;

"Şirketimizin, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca, Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

KAP'ta yayınlanan bu açıklamanın ardından, gündem maddeleri içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in genel kurul onayına sunulması gereken maddenin olmaması, Demir genel kurul onayına neden sunulmuyor şeklinde kafalarda soru işaretleri oluşturdu. 

Zira TTK'nın ilgili maddesi şu şekilde ifade etmektedir.

MADDE 363-  herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa,yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulunonayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Önceki yıllarda genel kurul harici bu tür yönetim kurulunda meydana gelen eksilmeler, yönetim kurulu tarafından atama yapılıp kanun gereği ilk genel kurul onayına sunulmuştu.

Zira 2021 yılı Mayıs ayında Kardemir Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu üyeliğine atanan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk ilk genel kurul olan 25 Mart 2022 tarihli genel kurul onayına sunulmuştu.

MURAT ORHAN, İSMAİL DEMİR GENEL KURUL DA OYLANMASI GEREKİR

Öte yandan konu ile ilgili bilgisine başvurduğumuz eski Haddeciler Derneği Başkanı Murat Orhan, hem sektördeki tecrübe, bilgi birikimi hem de Kardemir'deki usulsüzlükler ve yanlışlar ile ilgili 15 senedir yaptığı mücadelesi ışığında yaptığı değerlendirmede, yapılan ilanın eksik olduğunu söyledi. Orhan: "6 Haziran da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Demir'in atama kararına bakıldığında TTK 363 e göre ilk genel kurula sunulmak üzere atanmıştır deniyor. Geçen bu süreçte başka bir genel kurul olmadığına göre ilk genel kurul 2 gün önce KAP'ta ilan edilen 23 Ekim 2023 tarihinde yapılacak genel kurul.  Ancak Genel Kurul ilanına bakıldığında ne yazık ki Sayın Demir'in genel kurul onayına sunulması maddesi yok. Onca uzman denilerek getirilen insanların bilgi eksikliğimi, gözden kaçmamı, unutulmamı bilemem. Ancak Karabükün çocukları olarak Şirketimizi 15 yıldır eksiklikleri, yanlışları ile ilgili takip etmeye devam ediyoruz. Geçmişte hazırlayıp hükümetin ve Ak Parti'in en üst makamlarına kadar verdiğimiz dosya ve raporlar kamuoyu tarafından yakınen biliniyor." dedi.

İŞTE GENEL KURUL İLANI,

İSMAİL DEMİR'İN ATAMA KARARI

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK UN ATAMASI

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK UN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE ONAYLANMASI

Editör: Sait Alıcı