Kardemir'in geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan 2024-2028 yıllarını kapsayan beş yıllık Stratejik Plan ve bu yıl ilk uygulama yılı olan 2024 yılının ilk çeyrek gerçekleşmelerinin değerlendirildiği Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 28-30 Haziran tarihleri arasında Bolu Abant’ta gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim ve ünite müdürleri katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi, şirketin verimlilik iyileştirme kapasitesi ve yeni stratejik planları üzerineydi. Kardemir, belirlediği 7 temel amaç ve 25 hedef doğrultusunda, bu hedeflere ulaşmak için 143 KPI (Anahtar Performans Göstergesi), 613 SPG (Stratejik Performans Göstergesi) ve 509 faaliyet planı oluşturdu. Ünitelerin belirlenen hedeflere göre 1. çeyrek performansları, yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi ve toplantı sonrasında birim karneleri Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ünite müdürlerine takdim edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, toplantıda yaptığı konuşmada stratejik planın şirketin geleceği için hayırlı olmasını dileyerek, tüm yöneticilerden yüksek gayret göstermelerini istedi. Prof. Dr. Demir, "Şirketimiz, köklü bir geçmişe sahip. Bu noktada, durum tespiti yaparak nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Hedeflerimizi tespit ederek, hangi yöne ilerlememiz gerektiğine karar vermeliyiz. Yeni bir yol çizmek, daha dinamik ve güvenli bir geleceğe ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz tüm çabalardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hep birlikte, şirketimizi daha parlak ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağız.” dedi.

2-6

Editör: Haber Merkezi