Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından "Yerel Medya Buluşmaları" paneli düzenlendi.

KBÜ Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, gazeteciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Kırışık, "İletişim Fakültemizin kurulmasındaki ana hedeflerden bir tanesi de yerel medya ile sağlıklı bir sürdürülebilir iletişim zemininin oluşması, yerel medyanın gelişimine katkı sunulması, yerel medyayla birlikte Karabük’ün sesinin bütün Türkiye’ye ve dünyaya ulaştırılmasını amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Gerçekten zengin bir yerel medya gruplarımız var. Televizyonundan gazetesine, internet gazeteciliğinden farklı sahalara kadar genişleyen bir alanda yerel medyamızın sesini Türkiye’ye ve dünyaya duyurma konusunda büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz. İletişim Fakültemizin birikimini yerel medyamızın çok kıymetli mensuplarının sahip olduğu birikimle buluşturmak, kaynaştırmak, bir araya getirmek istiyoruz. Biz staj konusunu son derece önemsiyoruz ve yerel medyamızın bu büyük birikimine staj desteği vermek istiyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin de ulusal ve küresel medyada güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için bu temel becerileri kazanmalarını görerek öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Bu konuda yerel medyamıza Üniversite olarak destek vermeye, onlara hep beraber inşallah katkı sunmaya hazırız. Bundan sonraki ilişkilerimizin gelişmesine, sürdürülmesine ve Karabük’ün Türkiye ve dünyada çok pozitif bir algıya yol açacak şekilde medyada yer almasına katkı sunmak amacı ve hedefiyle. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, “Hemen her alanı etkileyen küreselleşme, internet, yapay zeka gibi kavramlar medya alanında da değişim rüzgarları estirmektedir. Bu değişime ayak uydurma noktasında hem bireysel beceriler hem de kurumsal uyum yeteneği önemlidir. Biz Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak öncelikle yerel medyaya sonrasında ulusal medyaya katkı sağlayacak ve değişimi kolaylaştıracak adımlar atmak istiyoruz. Bu noktada bulunduğumuz bölgede yer alan medya kuruluşlarını tanımak ve onların bakış açılarını öğrenmek için bugün bir araya geldik ve yerel medyaya ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.
Katılımcılar, mesleki tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı.