Safranbolu Belediyesi ve SUDA (Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu) iş birliğinde sivil halkın dâhil olduğu, Safranbolu için el ele başlığı ile kültürel mirası üzerinde yükselen sürdürülebilir ve yenilikçi kent Safranbolu konferansı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi ve SUDA (Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu) iş birliğinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde, kültürel mirası üzerinde yükselen sürdürülebilir ve yenilikçi kent Safranbolu konferansı yapıldı. Tespit çalışmaları, paydaş analizi, kilit paydaş görüşmeleri, odak grup toplantıları, anahtar paydaş görüşmeleri ve anket çalışmaları başlayan odak toplantılarının ardından düzenlenen konferansa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, SUDA Başkanı Serdar Karadağ, SUDA Yönetim Kurulu üyeleri, dernek, oda, stk ve kurumların temsilcileri, öğretim görevlileri, girişimciler, üreticiler, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Prof. Dr. Gülden Erkut konferansta odak grup toplantılarından çıkan sonuçları ve üretilen projeler aktardı. Safranbolu’da, insan odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik üretilen projeler doğrultusunda katılımlı ve kapsayıcı yerel yönetimin kurumsallaşması sağlanacak. Sürdürülebilir tarım, kapsayıcı ve dayanıklı kentleşme, kültürel endüstriler ve kültür turizmi üzerine üretilen projelerin gerekli finans kaynakları temini ile hayata geçirilmesi planlanıyor. 

‘’Safranbolu, Türkiye’de bu kapsam ve etkinlikte bir sivil katılım mekanizmasına sahip ilk şehirlerden bir olacak’’

Konferansın açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ‘’ Safranbolu’da katılımlı ve sürdürülebilir kent ideali için gerçekleştirilen toplantıların ikinci aşamasını gerçekleştirdik. Safranbolu belediyesi ve Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu iş birliğiyle düzenlenen çalıştay programı iki aşamadan oluşuyordu. Dün 3 odak grup toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.  Kültürel endüstriler ve turizm, katılımlı ve dayanıklı kentleşme, sürdürülebilir tarım konularında odak çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün de konferans ile sonuç raporlarının okunmasıyla çalıştayımız tamamlanacak. Bu çalışmalarla Katılımlı Yerel Yönetim çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Tespit çalışmaları, paydaş analizi, kilit paydaş görüşmeleri, odak grup toplantıları, anahtar paydaş görüşmeleri ve anket çalışmasından sonra, kentimizin bugünü ve yarınında sivil katılımın kalıcı mekanizmalar haline gelmesine yönelik bu çalıştay sonrası hazırlanacak olan sonuç bildirgesi, Safranbolu’da Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetimin kurumsallaşması amacıyla kapsamlı bir kaynak ve yol haritası olacaktır. Safranbolu, Türkiye’de bu kapsam ve etkinlikte bir sivil katılım mekanizmasına sahip ilk şehirlerden bir olacak. Şehrimiz demokratik ve şeffaf yerel yönetimi ile insan odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik daha etkin projeler üretebilecek ve dünyadaki olası olumsuz gelişmelere karşı dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.’’

SUDA Başkanı Serdar Karadağ yaklaşık 1 yıldır Safranbolu Belediyesi ile iş birliği içinde olduklarını ve bu süre zarfında sürdürülebilir bir Safranbolu için birçok projeyi hayata kazandırdıklarını, gerekli finans kaynaklarının oluşması ile sivil katılım mekanizmasına sahip projelerin de Safranbolu ile buluşacağını belirten konuşmasına şöyle devam etti: ‘’ Şehre doğal cazibe ile gelen sulardan enerji üretmek, güneş enerjisi ile alakalı çalışmalar, tarım, toprak ve sulak alanların korunması, atık yönetimi ile ilgili birçok proje konsept haline geldi. Bazılarında uygulamaya da geçildi. Bazılarında da finansman arayışımız devam ediyor. Proje üretmek, üretilen projeleri hayata geçirmek, hayata geçen projelerin başarısı ancak, bu toplum kesimlerinin, kent paydaşlarının birlikte çalışması ile mümkün olabiliyor.’’

Açılış konuşmalarının ardından odak toplantılarında grup temsilcisi olarak seçilen isimler toplantılar sonucunda ortaya koydukları projelerini anlatan sunumlar yaptı. Konferans fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Editör: Eda Dorucan