Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanını yayınladı. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi için  30 Akademik personel alacak.

KBÜ, İlk Diş Hekimliği Mezunlarını Verdi KBÜ, İlk Diş Hekimliği Mezunlarını Verdi

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünde Yayınlanan Öğretim Üyesi alım ilanı;

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır. Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır."