Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Türk kültür ve tarihine önemli katkılarda bulunan Ahmed Yesevi’yi anma ve anlama amacıyla “Ahmed Yesevi ve Yesevilik Etkisi” paneli düzenlendi.

KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen panele İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Gül’ün moderatörlüğünü yaptığı panele Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve Dr. Hayati Bice onuşmacı olarak katılırken, Ahmed Yesevî'nin hayatı, düşünceleri ve Yesevilik öğretisinin Türk kültürü ve İslam dünyasındaki etkileri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, medeniyetlerin kurucu şahsiyetleri olduğuna işaret ederek, "İslam medeniyetinin kurucuları vahyi ve vahyi insanlara tebliğ eden peygamberlerdir. Medeniyetimiz vahiy ile şekillenmiştir ama bize bu vahyi aktaran peygamberlerdir. Peygamberlerden sonra bu görevi üstlenenler ise alimlerdir. İşte İslam tarihi boyunca ve İslam dünyasının hemen her tarafında Allah’ı ve Resulünü dinin emrini, özelliklerini, tadını ve nasıl yaşanması gerektiğini bize anlatanlar bu alimlerimiz olmuştur. Ahmet Yesevi’nin sesi, manevi feyzi Anadolu’nun her tarafında ve İslam beldelerinde dolaşmaktadır" dedi.

Araştırmacı Yazar Dr. Hayati Bice, "30 yıldır hoca Ahmet Yesevi ve onun eseri Divan-ı Hikmet ile ilgili çalışmalarım var. İlk defa 1993 yılında Türkiye Diyanet Vakfında Ahmet Yesevi’nin 144 hikmetini Türkiye Türkçesine aktardım" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Akkuş da Türk İslam edebiyatı alanında eski eserleri, yazma eserleri alanında çalıştığını aktararak, "Bu konuyla ilgili epey yayınlar yaptık. Bugün de bu vesileyle Karabük Üniversitesine geldik. Ahmet Yesevi hakikaten Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş özellikle Orta Asya’da, Horasan bölgesinde yetiştirdiği sahabelerle talebeleriyle orada bulunan birtakım yöre insanlarını etkilemiştir. Daha sonraki asırlarda yüzyıllar boyunca onun eserleri olan hikmetler, Divan-ı Hikmet dediğimiz onun şiirleri hala söylenmekte, okunmakta ve tamamen gönlünden gelen has, halis, samimi bir İslami bir terennüm olan bu eserin etkisi, tesirleri hakkında hakikaten ne kadar konuşulsa azdır" dedi.

Editör: Eda Dorucan