Karabük Üniversitesi (KBÜ), iç kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi, paydaşlar tarafından içselleştirilmesi ve kurum geneline yayılması amacıyla akademik ve idari birim yöneticilerine “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Konferansı” düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm, akademik ve idari birimlerin yöneticileri katıldı.

Konferans çerçevesinde, yükseköğretimde kalite güvencesi ve kurumsal akreditasyon hakkında Rektör Yardımcısı Çepni tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Akademik ve idari birim yöneticileri, kalite güvencesi sistemlerinin önemi, işleyişi, uygulama alanları ve Kurumsal Akreditasyon Programı süreci hakkında detaylı bilgi edindi. KBÜ Rektör Yardımcısı Çepni, konferansın açılış konuşmasında kalite kültürünün önemine vurgu yaparak, üniversite olarak kalite güvencesi konusuna verdikleri önemi belirtti. Çepni, “Yükseköğretim Kalite Kurulu, 8 yıldır Türkiye’deki üniversitelerin dış değerlendirmesi ve kurumsal akreditasyon programlarını yapıyor. Bu üniversitemiz için de çok önemli. Dış değerlendirmeden geçtik, şimdi kurum akreditasyonuna hazırlanıyoruz. Bu çerçevede daha önce de eğitimler üniversitemizde yapılmıştı. Şimdi de dekanlarımız, dekan yardımcılarımız, fakülte sekreterlerimiz, daire başkanlarımız, ilgili herkese önce Yükseköğretim Kalite Kurulunun bu kurumsal akreditasyon programıyla ilgili bilgiyi vereceğiz, sonrasında da bunun en önemli alt başlığı olan eğitim ve öğretim başlığında Bologna Bilgi Paketimizin yenilenmesi ve revize edilmesi, iyileştirmelerin yapılmasıyla ilgili yine ikinci kısmı var bugünkü konferansın. Hep beraber üniversitemizi kurumsal akreditasyon programına hazırlayacağız" dedi.