Karabük Üniversitesi’nin “Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi” projesiyle yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülünün hazırlanması amaçlanıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması Toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 katılımcının yer aldığı toplantıda, Karabük Üniversitesinin yanı sıra Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esenler Kazım Karabekir İlkokulu, Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü projeleri ile alakalı sunumlar yaptı.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, toplantıda “Dijitalleşme” alanında “Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi” adlı proje sunumunu yaptı.

Güven’in yürütücülüğünü yaptığı projeyle yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülünün hazırlanması amaçlanıyor.

Hazırlanan projeyle mesleki eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler ve sağlık kurumları arasında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve yenilik transferinin sürekliliğinin sağlanması, ortak kurumların mesleki eğitim kalitesinin geliştirilmesi ile dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi, sanal gerçeklik teknolojisinin mesleki eğitime entegrasyonunun sağlanması ve paydaş kurumların tercih edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye, Almanya ve Makedonya’dan iş birliğiyle ‘Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi’ Erasmus+ Projesi bünyesinde 6-7 Aralık 2023’te gerçekleştirilecek.