CHP'nin Karabük İl Belediye Başkan adayı ile Belediye Meclis Üyeleri Aday listesi ve İl Genel Meclis üye aday listesini merkez ilçe seçim kuruluna geç vermesi bir anda gündemi hareketlendirdi.

İddialara göre CHP Merkez ilçe yetkilileri aday listelerini vermek için son dakikayı bekledi. Ancak bu bekleyiz pahalıya mal oldu. Merkez ilçe seçim kuruluna vermek için listeleri getirdiklerinde yasal süre olan 20 Şubat 2024 salı saat 17.00 süresini bir kaç dakika geçtiler. Bu gecikme üzerine merkez ilçe seçim kurulu kendisine gelen listeler ile ilgili gecikmeli verildiğine ilişkin tutanak tuttu.

CHP yetkilileri bir kaç dakikalık gecikmenin sebeninin otoparka giriş bariyeri, adliye sarayındaki polis kontrol noktasındaki dedektör kontrolü olduğunu öne sürerek listenin kabulünü talep etti.

Basına bomba gibi düşen bu bilgiden sonra CHP'nin Karabük Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği seçimlerine giremeyeceği yönündü iddialarda ortalıkta ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Şimdi gözler akşam 20.30 sıralarında  merkez ilçe seçim kurulunda Hakim başkan iki memur üye ve 4 siyasi parti temsilcisinin katılacağı toplantıya çevrildi.

Ancak bir çok hukukçu geçmişte bu yönde gelişmeler olduğunu ve yüksek seçim kurulunun kabul edilmesi yönündeki itirazları kabul etmeyerek red ettiğini öne sürdüler.

İŞTE EMSAL KARAR

Yine CHP yine listeleri bir kaç dakika gecikmeli verme talebi.

                  T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

        Karar No  :  405

        İtiraz  No  :

-          K A R A R –

 

.......... İl Seçim Kurulu Başkanlığının 25.02.2004 günlü, 24 sayılı yazısında; Cumhuriyet Halk Partisinin 25.02.2004 tarihli aday listesi başvurusuna istinaden, 28.03.2004 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi parti aday listelerinin 24.02.2004 günü saat: 17:00’ye kadar teslimi gerektiğinden, .......... Cumhuriyet Halk Partisinin başvurusunun saat: 17:10 itibariyle yapılmış olduğu, aday listesi gecikmeden dolayı teslim alınmadığı ve buna dair tutanak tutulduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin bu tutanağa karşı itiraz dilekçesi ve eki belgeler Kurulumuz Başkanlığına gönderilerek görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Bilindiği gibi Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 2972 sayılı Kanunun 12. maddesi, Siyasi partilerin aday listeleri ilçe seçim kurullarına vermeleri ile ilgilidir.

Sözkonusu madde; “siyasi partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00’ye kadar verirler” hükmünü amirdir. Öte yandan, 298 sayılı Kanunun Yüksek Seçim Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak, Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan ve 20.12.2003 gün ve 1266 sayılı kararıyla belirlenen seçim takviminde; siyasi partiler ilçe idare kurullarının, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son gününün 24.02.2004 Salı günü saat 17.00 olduğu belirtilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi .......... Merkez İlçe Başkanlığı aday listelerini o yer ilçe seçim kuruluna 24.02.2004 günü saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekirken bu süreyi geçirerek aynı gün saat 17.10’da verdiği anlaşılmıştır. Kanunda seçim düzeninin gereği olarak konulan ve uzatılması öngörülmeyen sürenin, siyasi parti tüzel kişiliği adına hareket eden gerçek kişinin  herhangi bir özrü nedeniyle uzatılması düşünülemez. Bu nedenle ilgili partinin aday listesini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına süresinde vermediği kabul edilerek listenin kabulüne yer olmadığı yolunda görüş bildirilmesi gerektiğine karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen ve izah edilen nedenlerle;

            1- Cumhuriyet Halk Partisine ait aday listeleri yasal süresi içinde yetkili seçim kuruluna verilmediği anlaşıldığından, aday listesinin kabul edilemeyeceği yolunda görüş bildirilmesine,

2-   Karar örneğinin .......... İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

25.02.2004 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan                         Başkanvekili                           Üye                              Üye

    Cengiz ERDOĞAN          Ahmet Hamdi ÜNLÜ              Yılmaz DERME              Yücel IRMAK

                                                                                                                 (M)

                        Üye                                       Üye                                      Üye

            Yurdaer ÖZDİLEK            Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY          Muammer AYDIN

                     (M)                                                                                      (M)

               T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

        Karar No  :  405

        İtiraz  No  :